Aleksei Katyshev
  • Birthplace

    Donetsk Oblast, Ukrainian SSR, USSR

  • Birthday
    March 17, 1949

    Deathday
    November 30, 2006

Aleksei Katyshev

Aleksei Katyshev profile photos