Aleksandr Bashirov
  • Birthplace

    Sogom, Tyumenskaya oblast, USSR (Russia)

  • Birthday
    September 24, 1955

    Deathday
    N/A